Historie

Proměny zámeckého areálu během staletí

Obec Častolovice vznikla již ve 13. století a jméno získala po svém zakladateli, Častolovu z rodu Hronovců. Nad soutokem řek Bělé a Kněžné vybudovali koncem 13. století páni z Častolovic gotickou vodní tvrz. Byla dřevěná a stála na mohutných sloupech uprostřed vodní plochy obklopená mokřinami! Voda, která ve středověku zastávala funkci opevnění, v 17. století posloužila k chovu ryb.

Původní renesanční fresky Původní ren. fresky Kašna pochází z doby barokní Barokní kašna Novogotická podoba zámku Novogotická podoba

Když páni z Častolovic vymřeli, jejich sídlo začalo střídat majitele. K těm nejslavnějším patřil král Jiří z Poděbrad, který Častolovice začlenil mezi statky hradu Litice. On také udělil městu znak, který je užíván dodnes - zlatou probodnutou rybu na modrém poli.

Později získali celé panství Pernštejnové a připojili je k Potštejnu. Dnešní zřícenina Potštejn tehdy ještě vzkvétala, zato Častolovice chátraly a střídaly majitele. Jindřich z Regernu si poblíž pusté tvrze postavil nevelký zámek a konečně páni z Oppersdorfu kolem roku 1600 zámek přestavěli a rozšířili v tehdejším renesančním stylu. Z té doby se dochovaly římské fresky na fasádě nádvoří.

Roku 1694 koupil Častolovice nejvyšší purkrabí království českého Oldřich Adolf Vratislav, hrabě Sternberg rytíř řádu zlatého rouna a zámek se stal hlavním sídlem rodu Sternbergů. Počátkem 19. století vedle něho vznikl anglický park. V letech 1858-1874 nechal Jaroslav ze Šternberka zámek přestavět ve stylu moderní anglické pseudogotiky, jakou u nás reprezentuje především Hluboká nad Vltavou nebo Hrádek u Nechanic. Kolem roku 1910 však Leopold Albert ze Šternberka nechal neogotické prvky odstranit a víceméně zámku vrátil jeho renesanční styl. Tehdy také vznikla osmiboká věž, která sloužila jako vodní nádrž pro rozvod vody do celého zámku.

Dramatické události 20. stol. zasáhly i rodinu Sternbergových a Častolovice. Nejprve zámek zabrali němečtí okupanti a po únorové revoluci stát. Za nacistické okupace majitelům stačilo uchýlit se do Prahy, podruhé se už vydali na podstatně delší cestu – do Ameriky. Dianě Sternbergové bylo tenkrát 12 let, když odplouvala s rodiči do Nového světa. Po revoluci 1989 se vrátila do Čech a díky restituci v květnu 1992 získala Častolovice zpět, ovšem ve značně zdevastovaném stavu. Díky její starostlivé péči, odborným dovednostem a vybranému vkusu je dnes zámek opět skvostem české architektury i centrem kulturně společenského života.

Kde nás najdete

mapka

Místa v okolí

Rychnov nad Kněžnou Kostelec nad Orlicí Doudleby nad Orlicí Litice Hrad Potštejn